نگارش موبایل

با گسترش شبكه های ارتباطی تلفن همراه و پیشرفت تكنولوژی گوشی های همراه و فراهم شدن امكان استفاده از شبكه های اینترنت بر روی گوشی های تلفن همراه، مدیران میتوانند در هر مكان و در هر زمانی كه مناسب بدانند با استفاده از گوشی همراه خود به كارتابل سازمان الكترونیك دسترسی داشته باشند. با توجه به ارزش و اهمیت این قابلیت در دنیای مدرن امروزی و میزان استفاده روز افزون از گوشی های تلفن همراه هموشمند شركت برید اقدام به طراحی و تولید نگارش جدید تحت وب خود مخصوص گوشی های همراه نموده است تا مدیران بتوانند با توجه به قابلیت ها و محدودیتهای موجود بر روی این قبیل از گوشی ها، با سهولت و سرعت مناسب كارتابل خود را رسیدگی و كنترل نمایند.