چالش‎های فناوری نرم‎افزار در کشور

 چالش‎های فناوری نرم‎افزار در کشور

مقدمه

فناوری اطلاعات و علی الخصوص حوزه نرم افزار یکی از مهمترین صنایع و فناوریهای موجود در دنیا می باشد. با نگاهی به شرکتهای برتر حوزه کسب و کار و صنعت در دنیا روشن می شود که فناوری اطلاعات جا…

ادامه مطلب

معرفی راهکار های امنیتی در بانک اطلاعاتی اوراکل

 معرفی راهکار های امنیتی در بانک اطلاعاتی اوراکل

مقدمه

در دنياي امروز بسياري از کسب و کارها بر مبناي اطلاعات بنا شده است، اهميت دسترسي به اطلاعات بر هيچکس پوشيده نيست و محافظت همه جانبه از اطلاعت امري اجتناب ناپذير.

  • بايد مراقب بود اطلاعات توس…

ادامه مطلب