مشخصات فردي

نام
Invalid Input

نام خانوادگي
Invalid Input

شماره شناسنامه
Invalid Input

محل صدور شناسنامه
Invalid Input

تاريخ تولد
Invalid Input

محل تولد
Invalid Input

مليت
Invalid Input

كدملي
Invalid Input

سن
Invalid Input

وضعيت تاهل
Invalid Input

تعداد فرزندان
Invalid Input

تعداد افراد تحت تكفل
Invalid Input

وضعيت مسكن
Invalid Input

مدت سابقه بيمه كاري
Invalid Input

شماره بيمه
Invalid Input

شغل پدر
Invalid Input

ورزش هاي و زمينه هاي هنري مورد علاقه خود را نام ببريد
Invalid Input

آيا بيماري خاصي داريد
Invalid Input

توضيحات
Invalid Input

آيا دخانيات مصرف ميكنيد
Invalid Input

وضعيت نظام وظيفه
Invalid Input

در صورت داشتن معافيت نوع آن را ذكر نمائيد
Invalid Input

مشخصات همسر

نام
Invalid Input

نام خانوادگي
Invalid Input

تحصيلات
Invalid Input

شغل
Invalid Input

آدرس
Invalid Input

آدرس محل سكونت
Invalid Input

كدپستي
Invalid Input

ایمیل
Invalid Input

تلفن تماس
Invalid Input

تلفن همراه
Invalid Input

تلفن تماس ضروري
Invalid Input

اطلاعات شغلي مرتبط با شركت

متقلضي چه شغلي هستيد
Invalid Input

اگر در شركت بستگاني داريد نام و. پست سازماني آن ها را ذكر نمائيد
Invalid Input

از چه طريقي از نيازمندي شغلي شركت مطلع شده ايد
Invalid Input

تحصيلات

مقطع تحصيلي
Invalid Input

رشته تحصيلي و گرايش
Invalid Input

محل تحصيل/ دولتي ،ازاد
Invalid Input

تاريخ شروع
Invalid Input

تاريخ پايان
Invalid Input

معدل
Invalid Input

مقطع تحصيلي
Invalid Input

رشته تحصيلي و گرايش
Invalid Input

محل تحصيل/ دولتي ،ازاد
Invalid Input

تاريخ شروع
Invalid Input

تاريخ پايان
Invalid Input

معدل
Invalid Input

مقطع تحصيلي
Invalid Input

رشته تحصيلي و گرايش
Invalid Input

محل تحصيل/ دولتي ،ازاد
Invalid Input

تاريخ شروع
Invalid Input

تاريخ پايان
Invalid Input

معدل
Invalid Input

 

آثار علمي ، مقالات و كتب منتشر شده

عنوان
Invalid Input

نوع اثار(مقاله، كتاب)
Invalid Input

تاريخ انتشار
Invalid Input

ناشر
Invalid Input

عنوان
Invalid Input

نوع اثار(مقاله، كتاب)
Invalid Input

تاريخ انتشار
Invalid Input

ناشر
Invalid Input

عنوان
Invalid Input

نوع اثار(مقاله، كتاب)
Invalid Input

تاريخ انتشار
Invalid Input

ناشر
Invalid Input

مهارت ها( اگر در كار با حرفه خاصي صاحب مهارت هستنيددر جدول زير اين مهارت را وارد كيند)

نام مهارت
Invalid Input

ميزان آشنايي
Invalid Input

محل آشنايي
Invalid Input

توضيحات
Invalid Input

نام مهارت
Invalid Input

ميزان آشنايي
Invalid Input

محل آشنايي
Invalid Input

توضيحات
Invalid Input

نام مهارت
Invalid Input

ميزان آشنايي
Invalid Input

محل آشنايي
Invalid Input

توضيحات
Invalid Input

دوره هاي آموزشي طي شده/ دوره هاي كارآموزي

نام دوره
Invalid Input

محل برگزاري دوره
Invalid Input

برگزار كننده
Invalid Input

مدت دوره
Invalid Input

نام دوره
Invalid Input

محل برگزاري دوره
Invalid Input

برگزار كننده
Invalid Input

مدت دوره
Invalid Input

نام دوره
Invalid Input

محل برگزاري دوره
Invalid Input

برگزار كننده
Invalid Input

مدت دوره
Invalid Input

سوابق شغلي( لطفا اين قسمت را با دقت كامل پركنيد)

عنوان شغلي
Invalid Input

نام شركت/ محل اشتغال
Invalid Input

دوره اشتغال

تاريخ شروع
Invalid Input

تاريخ خاتمه
Invalid Input

تمام وقت
Invalid Input

پاره وقت
Invalid Input

پيمانكاري
Invalid Input

حقوق دريافتي ماهانه/ساعتي(تومان)
Invalid Input

علت كناره گيري
Invalid Input

عنوان شغلي
Invalid Input

نام شركت/ محل اشتغال
Invalid Input

دوره اشتغال

تاريخ شروع
Invalid Input

تاريخ خاتمه
Invalid Input

تمام وقت
Invalid Input

پاره وقت
Invalid Input

پيمانكاري
Invalid Input

حقوق دريافتي ماهانه/ساعتي(تومان)
Invalid Input

علت كناره گيري
Invalid Input

عنوان شغلي
Invalid Input

نام شركت/ محل اشتغال
Invalid Input

دوره اشتغال

تاريخ شروع
Invalid Input

تاريخ خاتمه
Invalid Input

تمام وقت
Invalid Input

پاره وقت
Invalid Input

پيمانكاري
Invalid Input

حقوق دريافتي ماهانه/ساعتي(تومان)
Invalid Input

علت كناره گيري
Invalid Input

آيا نسبت به شركت يا سازماني تعهد كاري درازمدت يا بورسيه هستيد . اگر بلي لطفا نام سازمان و مدت تعهدتان را ذكر كنيد
Invalid Input

عضويت در انجمن ها/گروه ها

نام انجمن/ گروه
Invalid Input

فعاليت ها
Invalid Input

تاريخ عضويت
Invalid Input

سمت
Invalid Input

نام انجمن/ گروه
Invalid Input

فعاليت ها
Invalid Input

تاريخ عضويت
Invalid Input

سمت
Invalid Input

آشنايي با نرم افزار هاي كامپيوتري

نام نرم افزار
Invalid Input

ميزان آشنايي
Invalid Input

محل آشنايي
Invalid Input

توضيحات
Invalid Input

نام نرم افزار
Invalid Input

ميزان آشنايي
Invalid Input

محل آشنايي
Invalid Input

توضيحات
Invalid Input

نام نرم افزار
Invalid Input

ميزان آشنايي
Invalid Input

محل آشنايي
Invalid Input

توضيحات
Invalid Input

نام نرم افزار
Invalid Input

ميزان آشنايي
Invalid Input

محل آشنايي
Invalid Input

توضيحات
Invalid Input

نام نرم افزار
Invalid Input

ميزان آشنايي
Invalid Input

محل آشنايي
Invalid Input

توضيحات
Invalid Input

نام نرم افزار
Invalid Input

ميزان آشنايي
Invalid Input

محل آشنايي
Invalid Input

توضيحات
Invalid Input

 

بارزترين ويژگي شخصيتي مثبت و منفي شما كدامند

مثبت
Invalid Input

منفی
Invalid Input

مهم ترين دوركاري كه در محل كار قبلي خود انجام داده ايد چه بوده است

مهم ترين دوركاري كه در محل كار قبلي خود انجام داده ايد چه بوده است
Invalid Input

موضوعات حائز اهميت در مورد محل كار

مكان كاري (دوري و نزديكي)
Invalid Input

امكانات رفاهي محل كار
Invalid Input

صميميت و كار گروهي
Invalid Input

انجام كار تخصصي
Invalid Input

آزادي در ساعات كاري
Invalid Input

ساير( ذكر كنيد)
Invalid Input

نام و نام خانوادگي
Invalid Input

مشخصات معرف ها(كساني كه شما را بشناسند و توانايي كاري شما را تائيد كنند)

سمت
Invalid Input

آدرس
Invalid Input

تلفن
Invalid Input

نوع استخدام درخواستي
Invalid Input

زمان آمادگي براي شروع كار
Invalid Input

در ساعات اضافه كاري كاركنيد
Invalid Input

در شيفت شب كار كنيد
Invalid Input

به سفرهاي داحل كشوري برويد
Invalid Input

در تعطيلات آخر هفته كار كنيد
Invalid Input

به سفر هاي خارج كشوري برويد
Invalid Input

در مناطقي در استان تهران غير از تهران و حومه آن مشغول بكار شويد
Invalid Input

ميزان حقوق درخواستي
Invalid Input

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
Invalid Input