رضایتمندی اداره کل فناوری اطلاعات وزارت امور خارجه از نرم افزار یکپارچه پرسنلی و حقوق و دستمزد

 

ما با تمام توان و استعداد اعضای خود به دنبال ایجاد، بهبود و توسعه راه حل های نرم افزار سازمانی برید می باشیم و اعلام رضایت مشتریانمان موجب دلگرمی ما و اطمینان از مسیری است که طی می کنیم.

اداره کل فناوری آوری اطلاعات وزارت امور خارجه کشور طی نامه ای در تاریخ شهریور 94 رضایت خود را از نرم افزار های برید اعلام نمود:

 "تقدیر و تشکر صمیمانه خود را از عملکرد مجموعه منسجم و متعهد آن شرکت اعلام داشته و ضمن تبریک برای ایجاد نرم افزاری در خور تحسین، رضایتمندی اداره کل فناوری اطلاعات وزارت امور خارجه را از نرم افزار یکپارچه پرسنلی و حقوق و دستمزد آن شرکت ابراز می دارد"

Image 00001