استقرار سیستم ارتقاء مقام سفرا در وزارت خارجه

سیستم ارتقاء مقام سفرا به عنوان یک زيرسیستم سفارشی و خاص منظوره مبتنی بر نسل جديد سيستم سازمان الكترونيك بريد، پرگار، در وزارت خارجه مورد بهره برداری قرار گرفت.

شايان ذكر است شركت بريد سامانه نوين از سال 91 نسبت به طراحي و توسعه سيستم يكپارچه منابع انساني در وزارت امور خارجه اقدام نموده است و تاكنون بيش از 15 زيرسيستم در حوزه منابع انساني اين وزارتخانه پياده‌سازي نموده است. برخي از اين زيرسيستم‌ها عبارتند از:         1- مدیریت منابع انسانی 2- مدیریت تشکیلات 3- حقوق و دستمزد 4-ماموریت ثابت 5- ماموریت موقت 6- کارکنان محلی 7- مرخصی ها

8-مرخص های خارج از کشور 9- کشیک 10- اضافه کار 11- بیمه و رفاهیات 12- سیستم گزارشات 13- اموال و استهلاک 14- ماموریت داخل کشور15-سیستم ارتقاء مقام سفراء

توسعه زيرسيستم‌هاي سفارشي و خاص منظوره به صورت يكپارچه با سيستم‌هاي حوزه اداري و منابع انساني از مهم‌ترين رويكردهاي نسل جديد سازمان الكترونيك بريد، پرگار مي‌باشد. 

2erteghah magham