ارتقاء زیرساخت امنیت پرگار برای پشتیبانی از دستگاههای OTP و توکن امنیتی

تیم امنیت سيستم سازمان الكترونيك بريد (پرگار) با همکاری شرکت ره‌آورد سامانه‌های امن، با ارتقاء زیرساخت امنیتی اين سيستم، امکان پشتیبانی از دستگاههای OTP و Token را فراهم کرده است. پیاده سازی Barid Security Token Service و پیاده سازی استانداردهای WIF از مهمترین بخشهای این زیرساخت محصول می شود.OTP 1

قابلیت رمز یکبار مصرف (OTP) در سیستم سازمان الكترونيك بريد (پرگار) اضافه گرديد. با استفاده از این قابلیت کاربر سطح امنیت بالاتری در هنگام ورود به سیستم خواهد داشت.

رمز یکبار مصرف، رمزی است که تنها برای یک مرتبه ورود به سيستم اعتبار دارد و بسیاری از ضعف‌های رمزهای قدیمی (رمزهای ثابت) را پوشش می‌دهد. مهم‌ترین نقصی که توسط رمز یکبار مصرف جبران می‌شود، عدم آسیب‌پذیر بودن در تکرار حملات است.